Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 2.1.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Nasavrkách

Knihovna je otevřena každý pátek od 17:00 do 18:00 hodin

knihovnice: Hana Kučerová a Blanka Nováková

V naší knihovně máme 1070 svazků a evidujeme 20 čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 363 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 1964.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2016 bylo knihovně zapůjčeno celkem 8 knižních souborů s počtem 494 nových knih.