Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 6.10.2020

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Nasavrkách

Knihovna je otevřena každý pátek od 17:00 do 18:00 hodin

 

knihovnice: Hana Kučerová a Blanka Nováková

 

V naší knihovně máme 1038 svazků a evidujeme 17 čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 242 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 1870.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2019 bylo knihovně zapůjčeno celkem 9 knižních souborů s počtem 543 nových knih.